Kontaktpersoner og ventetider pr 29.03.08

Reportasje i Østlands Posten

OVERSIKT OVER BÅTFORENINGER

Helgeroa Båtforening Postboks 4 3295 HELGEROA

Erling Jacobsen 33 18 83 68/412 86 094 Per B. Christiansen 982 44 905

Nevlunghavn Båtforening v/Hans Bredal 3296 NEVLUNGHAVN Arild V. Hansen 33 18 85 78/913 55 045

Stavern Båtforening Postboks 104 3291 STAVERN

Gunnar Knutsen 33 42 64 85/950 43 505

Larvik Båtforening v/Lars Ole Næss Griffenfeldtsgt. 28 3263 LARVIK Lars O. Næss 33 18 37 60/934 81 442 Kåre Ruud 922 88 736

Nedre Lågen Båtforening v/Henning Thorsen Skiringsalsgt. 57B 3263 LARVIK Henning Thorsen 33 18 32 73/900 38 349 Thor F. Nilsen 33 11 63 64/909 71 539

Øvre Lågen Båtforening v/Kjell Skoglund Herbjørnrød 3220 SANDEFJORD Kjell Skoglund 33 13 50 93/922 33 118


Hølen Vestre Båtforening v/Vidar Stokvik Strandvn. 9 3260 LARVIK Vidar Stokvik 33 12 70 86/915 51 444

Helgeroa: Klubbhytta 33 18 99 04.

Stavern: Vakttelefon 911 89 883. Kontor 33 18 24 80.

Båtforeningene ovenfor driver havnene på vegne av Larvik Havn KF. Alle spørsmål om båtplass, faktura, pris, oppsigelse osv. rettes direkte til båtforeningen.

Flatstrand båtforening

http://www.flatstrand.no

Ventetid: Ingen venteliste. Det kommer an på selger og kjøper, hva de blir enige om. Markedet bestemmer prisen.

Plasser: 273

Formann: Tore Ødegaard

Havnesjef: Bjørn Andersen

Generelt: Har nylig oppgradert havnen.

Sist oppdatert: 13.08.08

Nevlunghavn båtforening

Ventetid: åtte til ti år

Plasser: 130

Køordning: fastboende har førsteprioritet. Utenbys må stille seg bakerst i køen. To ventelister, en for innenbys og en for utenbys.

Leder: Arild Villum Hansen

Generelt: Har rundt 50 personer på venteliste nå. Prioriterer fastboende foran de utenbysfra.

Helgeroa båtforening

Ventetid: Åtte til ti år for en 30 fots båt. Kortere ventetid for mindre båter.

Plasser: 340

Leder: Erling Jacobsen

Generelt: Nesten ikke omløp på båtplassene. Fastboende prioriteres.

Køordning: Ventelisteordning.

Stavern båtforening

Ventetid: Avhenger av størrelse på båten. Fra et halvt til to år.

Plasser: ca 900

Leder: Gunnar Knudsen

Generelt: Ca 200 på ventelisten.

Utvidet i fjor. Har nå 50 nye plasser. Opererer med to ventelister, en for fastboende og en for folk utenbysfra. Fastboende prioriteres.

Fritzøe Brygge bryggeplasser

Ventetid: Alle plassene er opptatt og det anses ikke som et poeng å ha venteliste grunnet dette. Plassene er forbeholdt beboere og leietakere på Fritzøe Brygge

Kontakt: Sølvi Thomassen fra Fritzøe eiendom

Plasser: 30

Generelt: 30 plasser forsvant da arbeidet med kulturhuset startet.

Vadskjæret båthavn (Karistranda) Ventetid: Kommer på an størrelsen på båten. De store (3 - 3,5 meter i bredde): fem til syv år. De små (2 menter 2,5 meters bredde): et halvt til ett år.

Plasser: 152

Leder: Lars Ole Næss

Generelt: Venteliste etter ansiennitetsprinsippet. Har ventelistegebyr på 300 kroner. Fastboende blir ikke prioritert foran folk utenbysfra.

Øvre Lågen båtforening

Ventetid: Det er vanskelig å si grunnet utvidelser som pågår.

Leder: Kjell Skoglund

Plasser: Før utvidelsen var det ca 35. Får ca 100 plasser som står ferdig i mai i år.

Generelt: De 100 nye plassene er allerede booket av folk som står på venteliste. Dermed er ventelistene tomme, så her er det mulig å komme først i køen.

Hølen båtforening

Venteliste: Kan være helt opp i 50 år. Nesten umulig å få båtplass med bredde fra 3 meter og oppover. Mye tilflytting i distriktet og dermed stort press på båthavnen.

Plasser: 447

Formann: Per Bjønni

Generelt: Bygget ut i 2005.

Prioriterer fastboende. Ikke mange hytteeiere som får kjøpt. Går på ventelister. 50-60 på venteliste nå.

Bjønnesstranda båtforening

Ventetid: Minst fem-seks år

Plasser: 142

Formann: Per Svendsen

Generelt: Alle må søke hvert år for å vise at man fortsatt er interessert. Større etterspørsel hvert år.

Prioriterer folk fra nærmiljøet.

Agnes båtforening

Ventetid: Små plasser: to-tre år.

Mellomstore plasser: fem til ti år.

Store plasser: ett til tre år.

Plasser: 112

Formann: Jan Petter Trøen.

Generelt: Har sagt stopp til å ta opp flere på ventelisten fordi det allerede står så mange der. Har også sesongleie. Der kan utenbysfra hive seg på. Vanlig leie blir fastboende prioritert.

Ula båthavn

Ventetid: Lang. Opp imot 20 år.

Plasser: 95

Kontakt: Svein Gulliksen

Generelt: Har nå 13 personer på venteliste, men det er svært sjelden at plasser blir ledige.

Prioriterer fastboende.

Kjerringvik båthavn

Ventetid: Lang. Lite sirkulasjon. Ca fem år.

Plasser: 136

Kontakt: Per Olaf Larsen

Generelt: Prioriterer hytteeiere og fastboende først.

Står nå mellom fem og ti personer på venteliste.

Viksfjord båtforening (i Vikerøysundet)

Ventetid: Lang, må ha god porsjon flaks for å få plass.

Plasser: 210

Kontakt: Dagfinn Stensrud

Generelt: Privateide plasser. Ingen ventelister. Svært få selger. De få som er solgt er på grunn av dødsfall.

Havnen ved Seilerhytta

Ventetid: Ca tre år.

Plasser: 150

Kontakt: Svein Ivar Skancke.

Generelt: Prioriterer seilbåt foran motorbåt og fastboende foran utenbysfra. Har ventelisteordning.

Skottebrygga

Ventetid: Ca ett år, men framtiden til Skotta er uviss pga at den er en del av arkitektkonkurransen til Indre Havn.

Plasser: 40

Kontakt: Olaf Klunderud

Generelt: Stor pågang. Fastboende blir prioritert.

Havneveneset eier og leier ut til:

Helgeroa

Nevlunghavn

Stavern

Fiskeneset

Larvik (Karistranda)

Nedre Lågen

Øvre Lågen

Hølen Vestre (innenfor fiskerihavna)

Havnevesenet eier og driver:

Kjerringvik (moloen, 20 plasser) Ula (Vestre brygge, moloen og område mellom moloen og marinaen) Skottebrygga.

Private havner i Larvik:

Kjerringvik

Fornet

Kaupang

Seilerhytta

Hokkavika

Svinevika

Herfell

Vikerøya

Agnes

Tenvik

Raulandstranda

Gomsrød

Jesperen

Ødegården

Kjærstranda

Gusland

Hummerbakkfjorden

Holtefjell

Bjønnes

Lamøya

Hølen

Flatstrand

Fritzøe Brygge

Leiren

Trafjorden

Omrestranda

Nevlungen

Tangen/Langholt

Barkevik

Mørjefjorden/Kastet

Arøya

Stokkøya

Veste Arøya

Lille Arøya

Thore Jensen 24.05.2021 09:30

Hei, Ønsker leie av båtplass for 2021 for BRIG 6,7, - bredde 255cm. Kontakt Thore Jensen tlf. 91818384

Nyeste kommentarer

25.04 | 15:48

Hei Idar, Takk for henvendelsen din. Dette ser det ut som vi kan f...

25.04 | 13:38

Hei, trenger en båtplass for 2022. Jeg har en eldre 27 fot og bredden er 2,80...

02.04 | 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så M...

26.03 | 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp ...