Sikker ut og innseiling

Anbefalt farled

Lågen-innseilingen merket

Det ligger ute fire bøyer(se vedlagt kart) som markerer per tid farbar led.


Med kurs ut av Lågen ble det logget en minste dybde på ca 1,3 meter.
Området ligger ca. 1 kabel NØ for bøyer (langs blå siktelinje)
Dybden ble logget ved kl 12:30
 
Merk.
Minner om at LHKF har intet ansvar for led og dybdeforhold i Lågen. 

Folkene i Larvik havn kommer til å holde øye med renna i tida framover for å fange opp forandringer. De håper også på beskjed fra båtfolket, dersom brukerne skulle registrere endringer som har betydning for seilingsforholdene.

Sjøvett og sjømerker

Fyrlykt

NB NB NB NB
Fyrlykter eller fyr har 3 farger på lyset: Rødt, Grønt og  Hvitt .
 Mange tror at man skal gå på grønt lys - Det er FEIL.

Rødt og Grønt lys indikererbeggeurent/farlig farvann.
Kun   Hvitt   lys indikerer rent og sikkert farvann.
 

Årsaken til at det er ulik farge på "urent farvann" er for å skille de ulike sektorene. Tenk deg at du går på Hvitt lys i stummende mørke og rett mot et fyr. La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset - Sistnevnte er IKKEbestemt og varierer - Se sjøkart. Dersom du nå kommer over i grønn sektor, som indikerer urent farvann, vet du at du må styre babord (venstre) for å komme tilbake inn i hvit sektor og visa versa. Du MÅ studere et sjøkart for å kjenne "lyskarakteristikken" til det aktuelle fyr og i denne sammenheng er det særdeles viktig å vite hvor man er slik at man ikke "leser" feil fyr. På bildet under kan du tydelig se at både grønn og rød sektor indikerer urent farvann. Videre kan du se at fargen på hver side av hvit sektor varierer da også på samme fyr. Videre kan det nevnes at de ulike fyr "overlapper" hverandre, med dette menes at du skal gå i hvit sektor inntil du får hvit sektor fra et annet fyr og endrer kurs. Det er naturlig at du vil få grønn eller rød sektor fra et eller annet fyr når du går på hvit sektor.

Sektorene viser kun rent/urent farvann når du går rett mot fyret.Sjømerkene

Lær deg merkene å kjenne - Unngå å gå på grunn.

Styrbord sideavmerkning

Babord sideavmerkning

Styrbord skilleavmerkning

Babord skilleavmerkning

Kardinalmerkninger

Kardinalmerker er markeringer i forhold til kompasset, hvor man passerer på den siden av merkingen som merket viser.

Kardinal nord
(passering nord for merket)

Kardinal øst
(passering øst for merket)

Kardinal sør
(passering sør for merket)

Kardinal vest
(passering vest for merket)

Øvrige merker

Midtfarvannsavmerkning

Isolert fareavmerkning

Spesialavmerkning

Sjøvettreglene

Bruk typegodkjent båt. Ta med nødvendig utstyr, øsekar, årer, tollepinner, tau, dregg og lykt. Rett deg etter vær og værvarsel. Bruk båten kun i farvann som den passer for. Ha godkjent flytehjelp til alle om bord. Vis hensyn overfor andre og miljøet. Ta med pose for søppel. Vær uthvilt og edru når du fører båt. Si fra hvor du drar, og hvor lenge du blir borte. Ta med kart og kompass.

Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytte plass, må bare én reise seg om gangen. Ha riktig brannslukningsutstyr i båten. Lær å bruke utstyret. Hvis båten kantrer: Bli værende ved båten og rop om hjelp. Følg sjøens trafikkregler, husk å vike i tide. Respekter fartsbegrensningene.

Nyeste kommentarer

25.04 | 15:48

Hei Idar, Takk for henvendelsen din. Dette ser det ut som vi kan f...

25.04 | 13:38

Hei, trenger en båtplass for 2022. Jeg har en eldre 27 fot og bredden er 2,80...

02.04 | 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så M...

26.03 | 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp ...