Velkommen til Nedre Lågen Båtforenings hjemmeside

Velkommen til havna vår.

Velkommen til hjemmesiden vår

Dugnad - utsett av utliggere 

Onsdag 26. April Kl. 17:00

VEL MØTT!

Velkommen til hjemmesiden vår

Søker du båtplass? 

Vi har tidvis ledige båtplasser på fra 2,5m til 3,5 m. Lavt innskudd, kun kr 4000,- per plass pluss leie per breddemeter mm. Ta kontakt om du vil stå på venteliste; 

nedrelaagenbaatforening@gmail.com


Velkommen til ei rolig ferskvannshavn ved Lågens utløp i Larvik. 

Mvh. 

Styret. 

Velkommen til hjemmesiden vår

Hei!

På det ekstraordinære årsmøtet ble det holdt avstemming over styrets forslag om mudring i samarbeid med Larvik Havnevesen. Forslaget ble vedtatt, et negativt resultat ville innebære stengt havn i 2021. 

Larvik kommune har behandlet søknad om mudring, godkjent og videresendt til statsforvalter. 

Siste oppdatering fra havnevesenet ligger nedenfor. Vi krysser fingrene for at alt går som det skal og gleder oss til en hyggelig sesong. 

//Styret. 

 Til info.

Etter en dialog med saksbehandler hos Statsforvalteren gjelder følgende info:

Søknaden er nå vurdert som komplett og vil bli lagt ut på høring til relevante parter og interesseorganisasjoner

Høringsfrist er satt til 4.mai og Statsforvalter vil legge opp til å behandle søknaden raskt slik at det kan mudres innen 15. mai, forutsatt tillatelse

Statsforvalter vil behandle søknaden som en vedlikeholdsmudring som gjelder innenfor 5 år.

Larvik Kommune vil kreve søknad per gang det mudres.   

Velkommen til hjemmesiden vår

Hei alle medlemmer av NLB

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 22.03.21 kl 19:00 i forbindelse med sandbanke og dertil behov for mudring i havna vår.

Informasjon og innkalling er sendt ut til medlemmene vi har mailadresse til.

Eventuelle henvendelser til møtet sendes styret senest 15.03.2021.

Ekstraordinært årsmøte blir via Teams, Meet e.l. digital plattform, denne innkallelsen kommer senere fortrinnsvis på mail.

Har du ikke mottatt innkallelse på mail, men skulle hatt dette så ta kontakt med et av styremedlemmene

Vel møtt!

Oppdatering per 27.01.2021

Hei!

Det ble 26.01.2021 gjennomført nytt møte med Larvik Havn KF (LHKF) og styret i Nedre Lågen Båtforening.

Det er nå som tidligere en felles målsetning om å gjennomføre en førstegangs mudring innen sesongen starter som gir god passasje for båtene, samt ta høyde for eventuelt vedlikehold i de kommende årene.

Vi opplever samarbeidet som konstruktivt og godt.

For å finansiere dette  vil det måtte komme et påslag per båtplass, og vi søker å spre totalkostnaden på et fornuftig antall år. 

-------------

Her er hovedmomentene vedrørende status, målsetning og videre aksjoner:

LHKF har startet prosessen med søknad til byggesak Larvik Kommune og

Statsforvalteren. Målet er å få søknader godkjent og gjennomført mudring innen 15.

mai. (i perioden 15.mai til 15.sept er det som hovedregel ikke tillatt å mudre)

Omfang av mudringsbehovet er avklart i grovt. Det graves ut en renne ned mot 1,5 til

2 meter i et areal på 8 x 30 meter.

Muddermasser deponeres i utgangspunktet syd for båthavnen på LHKFs areal.

Alternativt langs gangsti mot Lågen. Dette vurderes nærmere.

LHKF presenterte et utkast på tilleggsavtale/særavtale som skal regulerer forhold knyttet til

ansvar mudring og økonomi.

Omfang av tiltak og kostnader for søknad og mudring vil danne grunnlag for hvor

lang periode prøveperiode en skal legge til grunn. Det vil si i prinsippet hvor mye

som skal betales årlig i tillegg til grunnleieavtale.

Aksjonspunkter videre:

- NLB vurderer utkast til tillegg/særavtale og kommer tilbake med innspill innen

utløpet av februar då.

- LHKF setter opp en grov kostnadskalkyle for prøvetaking, rapport, søknadsprosess

og mudringsarbeider innen medio februar då.

- LHKF holder NLB jevnlig oppdatert med status søknadsprosess.

- LHKF går i dialog snarest med Statsforvalter for å varsle om kommende søknad og

tidsaspektet frem til 15.mai.

- LHKF informerer om resultat etter analyser av prøvetaking så snart disse er klare.

Resultatet vil også danne grunnlag for veien videre.

-----------

Styret i NLB vil komme med mer relevant informasjon så fort det foreligger.

MVH

Styret.

   Oppdatering fra styret per 03.01.2021

Godt Nytt År!

Etter årsmøtet på sensommeren 2020 har styret i Nedre Lågen Båtforening (NLB) hatt regelmessige styremøter,  arbeidsmøter, og dialog med Larvik Havn KF for å løse to utfordringer som beskrevet nedenfor.

Bakgrunn:

De kommunale/Larvik Havn KF (LHKF) småbåthavner har samlet fremforhandlet en avtale som omhandler at den enkelte båthavn selv overtar driften av den enkelte havn. Alle foreningene skal etter overtagelse betale en fast årlig grunnleie per breddemeter/plass. Avtalen er fremforhandlet av et arbeidsutvalg med representanter fra flere av havnene og alle bortsett fra Nedre Lågen båtforening har nå godkjent avtalen. Årsaken til at NLB har holdt tilbake godkjenning er at vi og LHKF må ha best mulig forutsigbarhet for videre drift, herunder hvordan vi kan sikre permanent åpen munning i havna. Det er også viktig at en egen tilleggsavtale med NLB reflekterer de reelle fysiske utfordringer og med det kostnader det kan medføre for å holde munningen åpen.   

Styret opplever konstruktiv dialog med med Larvik Havn KF og vi har nå sammen lagt opp en fremdriftsplan for hvordan vi kan løse utfordringene.  


Komme til enighet med Larvik Havn KF om årsleien for 2020.

Havnen har hatt svært redusert mulighet til inn/utfart pga dybdeforholdene og flo/fjære har for mange vært styrende. Dette har ført til mindre mulighet til bruk av båt og styret har mottatt flere klager og ønske om refusjon. Enkelte medlemmer har også sagt opp sin plass og flere kan komme om vi ikke sikrer åpen havn. Med dette som bakteppe har vi kommet til enighet med LHKF om en halvering av havneleien for 2020.

Sikre videre drift av NLB med åpen havn og overtakelse av driften, ref avtale beskrevet tidligere.

Ved siste møte mellom LHKF/NLB sent i desember ble det enighet om at LHKF starter, og tar ansvaret for søknads og fremdriftsplan med et klart mål om at havnen skal kunne åpnes til sesongen 2021. Det er innført nye regler med hensyn til miljø når det  gjelder masseforflytning i forbindelse med sjø som igjen betyr prøvetakning og analyse før flytting av masse kan godkjennes og starte. LHKF vil også innhente kostnadsoverslag/tilbud for arbeidene med masseforflytning. Når det overordnede kostnadsbilde blir klart vil dette måtte behandles i styret for LHKF, og på årsmøte/ekstraordinært årsmøte hos oss i NLB. Vi i styret vil i forkant beregne hva dette igjen vil bety for det enkelte medlem og vår anbefaling i forkant av årsmøtet. For å sikre fremdrift er det avtalt et nytt møtepunkt med LHKF i slutten av januar 2021 hvor vi forventer et underlag som kan kommuniseres på et årsmøte. Med dette ser vi nå positiv fremdrift både for fysisk åpning av havnen, økonomisk forutsigbarhet og overtagelse av havnen. Det er alt for nå, mer “kjøtt på benet” vil komme lenger frem i prosessen.

Mvh.

Styret NLB.

På hjemmesiden vår vil du finne informasjon om Nedre Lågen Båtforenings virkeområde, litt om hva som foregår i havna, medlemsinformasjon og andre praktiske opplysninger.

Velkommen inn!

Mvh Styret. Kom med forslag og send gjerne webansvarlig bilder eller tekst.🤩
 

Havna vår


Ved munningen av Lågens vestre bredde finner du havna vår.

Vi disponerer 37 plasser i indre havn og 2 i ytre del. Den ligger godt skjermet fra vær og vind.


November 2018

Takk for en flott sesong 😀

Flott november dag, men litt mye sand 😮

Badegjest i oktober....

Celebert besøk 😲

Badegjester på denne tiden er ikke så vanlig, hvis ikke du er en sel da..

Her ligger det en på tømmerstokkene ved innseilingen til havna. Henning som tok bildet  forteller at den lå og solte seg, men var veldig var.

WM.

September

September kan være varierende, alt fra begynnende høststormer til vakre solnedganger.

Nyt dagene!
😉

WM

Late augustdager

Om ikke solen alltid har vært tilstede i sommer, så kan vi ihvertfall minne hverandre på hvordan den ser ut

WM

Henning 02.04.2022 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så Møt Opp

Møt Opp
Hilsen Styre i nlb

Henning 26.03.2022 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp . Det tar ca en times tid når det møtes mange nok

Hilsen Styret

Tone Elisabeth Wierød 01.11.2020 10:51

Hei, jeg trenger en båtplass fra var 2021. Den er 19 fot. Ca 6m lang og 2,2 m bred. Alt av interesse håper virkelig dere kan hjelpe. Mvh Tone

Steinar Hansen 07.02.2020 19:02

Hei, jeg har søkt om båtplass hos dere i dag, men prøver også her om i tilfelle en av dere har en plass til fremleie. Mvh Steinar Hansen

Tor Magnus Kveldsvik 03.03.2018 16:29

https://www.facebook.com/groups/1237152819656933/permalink/1237152822990266/

Tor Magnus Kveldsvik 03.03.2018 16:37

...Eller søk på nedre lågen båtforening på Facebook

Tor Magnus Kveldsvik 03.03.2018 16:35

Ikke denne bruk den forrige..

Tor Magnus kveldsvik 03.03.2018 16:23

https://www.facebook.com/groups/1237152819656933/ her er Facebook gruppen vår😊

Henning 28.03.2015 10:08

Husk utsetting av uteligger lørdag den 11/4.kl 11.00 Kom med godt humør.hilsen Henning

Henning 21.05.2014 13:21

Vi avslutter med REKER og noe annet ved siden.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN:

henning 21.05.2014 13:16

Hei alle sammen, nå er det tid for dugnad igjen. FREDAG 20.6 2014 kl 17,30
setter vi i gang med og rydde båthavna vår så den blir fin til sommersesongen.

Håkon Storm 17.08.2013 18:38

Gratulerer til Quiterio med ny skute! Håper dere får mange fine turer.
Bilde ligger på bildesiden under havna vår 😃

Nyeste kommentarer

25.04 | 15:48

Hei Idar, Takk for henvendelsen din. Dette ser det ut som vi kan f...

25.04 | 13:38

Hei, trenger en båtplass for 2022. Jeg har en eldre 27 fot og bredden er 2,80...

02.04 | 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så M...

26.03 | 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp ...